Image

Årsmøte 2019

Innkalling til årsmøte i Krokskogen Cykleklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Krokskogen Cykleklubb.

Årsmøtet avholdes mandag 18. mars 2019 kl 19.00 på Glade Hjul.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 4. mars 2019 til
post@krokskogenck.no

Saksliste med vedlegg

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret