Om Krokskogen CK


logo

Krokskogen CK ble stiftet Januar 2013 og har som målsetning å være distriktets ledende terrengsykkelklubb. Som breddeklubb skal vårt fokus være å fremme sykkelglede for alle, gjennom fine opplevelser i skog og terreng.

KCK har medlemmer som sykler hver dag og medlemmer som sykler sjeldnere, for oss spiller ikke det noen rolle så lenge man vet å bruke sykkelen på sin måte; til trening eller rekreasjon.

Hvem er vi:
Krokskogen Cykleklubb er en klubb av sykkelentusiaster og for syklister! Vi ønsker primært å tilrettelegge for terrengsykling og aktiviteter tilknyttet dette.
Hvor:
Som navnet tilsier så er vår tilhørighet ved foten av Krokskogen. Vi favner dermed Hole kommune og Ringerike kommune.
Hvorfor:
Vi ønsker å være en allsidig sykkelklubb hvor alle uansett alder og nivå føler seg velkommen. Hos oss skal alle kunne være med å trene uansett ferdigheter.
Det sosiale skal i stor grad vektlegges.
Mål:
Vårt overordnete mål er å stimulere til økt aktivitet gjennom sykling.
Vedtekter:
Vi følger selvsagt de lover og regler som er fastsatt av Norges Idrettsforbund og Norges Cykleforbund.

Krokskogen Cykleklubb sine sykkelbud

  1. Respektere lover og regler, for øvrig kan du sykle hvor du vil
  2. Som medlem av Krokskogen Cykleklubb plikter du å stoppe for andre syklister som av forskjellige grunner måtte ha problemer.
  3. Vi tolerer kun inkluderende syklister.
  4. Vis hensyn og høflighet når du møter andre gående eller syklende, dette gjelder spesielt barn og barnefamilier.
  5. Klubbtøyet benyttes ved så vel trening som ritt, vær en god ambassadør.
  6. Ha alltid slange, pumpe og verktøy med på tur. Vær raus ved å hjelpe andre.
  7. Hjelm er påbudt på trening og ritt og ellers i alle våre aktiviteter.
  8. Resultater kan kun oppnås gjennom trening, vi har nulltoleranse for juksemakere.