Image

Årsmøte 2018

Innkalling til årsmøte i Krokskogen Cykleklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Krokskogen Cykleklubb.

Årsmøtet avholdes mandag 5. mars 2018 kl 19.00 på Glade Hjul.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 19. februar 2018 til
post@krokskogenck.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her på www.krokskogenck.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Saksliste m/vedlegg

Referat

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret