Informasjon

Om Rittet

 • 4 etapper
 • Ca 30 km totalt
 • ca 850 – 900høydemeter
 • Transport foregår i hovedsak på grusvei. Her er det noe biltrafikk, så vis hensyn og hold til høyre.

Klasser

 • Junior M/K 17-19 år
 • Senior M/K 19-99 år
 • Master M/K 40-99 år (valgfri klasse)
 • El-duro M/K 19-99 år (Elsykkelklasse)

Tidsplan

 • Utdeling av startnummer 07:00 – 08:30
 • Obligatorisk ryttermøte 08:45
 • Start damer 09:15
 • Start menn 09:30
 • Servering av Lapaskaus 13:30 – 15:00
 • Premieutdeling ca 15:00

Påmelding

Generelt

 • Samtlige deltakere må ha gyldig lisens (NCF) og skal fremlegge dette ved henting av startnummer. Dersom en ikke har helårslisens kan engangslisens løses i forbindelse med påmeldingen. For mer informasjon se NCF lisenssider.
 • Stivett og respekt for natur er grunnleggende elementer for arrangementene både for å bevare fine stier og for å bevare et godt forhold med lokale interesser. Det er derfor forbudt med forsøpling eller unødig ødeleggelse av stier.

Garderobe

 • Dessverre ingen garderobe.

Hovedarena

 • Som tidligere år blir hovedarenaen oppe ved skytterbanene.

Mat

 • Det vil bli kiosk salg med enkel varmmat.
 • Betalingsform er Vipps.
 • Gratis lapskaus til alle deltagere

Parkering

 • Gode gratisparkeringsplasser.

Overnatting

 • Ringerike Hotell – 12km unna hovedarena
 • Klekken hotell – 15km unna Hovedarena

Regler
1. Dersom en ikke har helårslisens skal engangslisens løses i påmeldingen
2. Alle deltakere kan delta fra og med det året han/henne fyller 17 år.
3. Blir man tatt igjen på en fartsetappe. Skal man slippe rytter lett forbi.
4. Det skal brukes hjelm når du sykler, med hakereim festet under haken. Både på transport og fartsetappe.
5. River du med deg merkebånd på fartsetappe skal du stoppe og reparere merkebåndet
6. Ryttere skal følge merkinger og anvisninger satt av arrangør. Ryttere skal holde seg til stien, ikke kappe svinger eller ta snarveier som opplagt gir en tidsfordel.
7. Kommer du til en skadet syklist SKAL du stoppe!!! Etappetiden din vil bli vurdert av arrangør.
8. Deltakere får bare lov til å bruke en og samme sykkel.
9. Depotområde kun på hovedarena for mat og drikke.
10. Det er forbudt å legge fra seg utstyr utenfor anviste plasser.
11. Startnummer hentes ut i sekretariatet lørdags morgen
12. Faste starttider.
13. Puljer: Først damer så menn. De antatt raskeste menn til slutt i startlisteoppsettet.